• Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice | tel: 04/ 58 36 740 | fax: 04/ 58 60 018

 • NOVICE IN OBVESTILA

  Voščilo

  Zdravja, uspehov in srečnih trenutkov nešteto naj nasuje vam novo leto …   Vse dobro v letu 2020 vam želi Kolektiv Vrtca Jesenice.
  Preberite več...

  Zimski solsticij pričakali v belem

  Decembra iz vseh izložb in medijev kričijo že skoraj filmski scenariji o prazničnem vzdušju, darila sama padajo v košarice, namesto topline, sreče in miru, pa se znajdemo v nakupovalni mrzlici z ogromnim pomanjkanjem časa. Kaj pa narava? December je mesec,...
  Preberite več...

  Decembrske novice iz enote Julke Pibernik

  December je čas luči, miru, druženj, prijateljskih stiskov rok, pozornosti in želja. Je čas, ko se ozremo na prehojeno pot in kujemo načrte za prihodnost. Takrat pri nas zadiši po cimetu in sveže pečenih piškotih. Iz bleščeče okrašenih igralnic odmevajo...
  Preberite več...

  Nasmeškotek

  V skupini Čebela že od začetka šolskega leta sodelujemo v projektih, ki spodbujajo razvoj kompetenc otrok na področju vrednot. Nasmeškotki so nam zlezli pod kožo. Ob ustvarjanju in pogovorih smo se marsikaj novega naučili in verjamem, da s tem spodbudili...
  Preberite več...

  JEDILNIKI

  ENOTE VRTCA

  VIZIJA VRTCA

  "VRTEC PO MERI OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH"

  Kar predstavlja:
  – sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu s posebnim poudarkom na pravicah do izbire, zasebnosti;
  – fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu;
  – dvig kvalitete dela s starši;
  – posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter prehoda iz vrtca v šolo;
  – zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi z jasno začrtanimi pravili možnost lastnega oblikovanja, kreiranja in strokovno rast.

  PROGRAMI

  OSNOVNI PROGRAM

  Otroci so v našem vrtcu vključeni v različne oddelek glede na starost, in sicer v:

  – oddelke prvega starostnega obdobja (vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let),

  – oddelke drugega starostnega obdobja (vključeni otroci v starosti od 3 do 6 let) in

  – kombinirane oddelek (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

  Oddelki prvega in drugega starostnega obdobja so lahko starostno homogeni (znotraj oddelka so otroci v razponu enega leta starosti) ali starostno homogeni (znotraj oddelka so otroci različnih starosti).

  V Vrtcu Jesenice smo veseli, da lahko ustrezne programe ponudimo tudi otrokom s posebnimi potrebami (skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 41/2017). Izvajamo dva programa:

  – program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ta program izvajamo v rednih oddelkih vrtcev) ter

  – prilagojen program za predšolske otroke (ta program izvajamo v razvojnem oddelku, ki se nahaja na C. C. Tavčarja 3a).

  Omenjena programa sta namenjena otrokom s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki, ki so v vrtec vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi (še po »stari zakonodaji«) ali na podlagi mnenja pristojnega centra zgodnje obravnave.

  OBOGATITVENI PROGRAM

  V izvedbeni kurikul vnašamo tudi obogatitvene programe, kot so izleti, spoznavni pikniki, športni dopoldnevi, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, obiski kulturno zgodovinskih ustanov, obiski umetnikov v vrtcu, praznovanja, izleti, zaključne prireditve, ipd.
  Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

  Del obogatitvenega programa so projekti:

  – program Zmagujemo z vrednotami
  –  Z igro do prvih turističnih korakov “Zgodbe turizma”
  – Zdravje v vrtcu
  – Varno s soncem
  – Korak k sončku
  – Berem z Brihto
  – Cici vesela šola
  – Unicefov projekt Punčka iz cunj
  – športni program Mali sonček
  – Program NTC

   

  DEJAVNOSTI