• Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice | tel: 04/ 58 36 740 | fax: 04/ 58 60 018

 • OBVESTILA

  Vključitev otroka v vrtec od 18. 5. 2020 dalje …

   

  Klikni za več >>

  NOVICE

  Vabilo na srečanje s starši

  VABILO NA SREČANJE  S STARŠI Vljudno vas vabimo na skupno srečanje z naslovom PRVIČ V VRTEC, ki bo v ponedeljek, 8. junija 2020, ob 17. uri v dvorani Kolpern (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Predavanje bo vodila odlična in izkušena...
  Preberite več...

  Na obisku v vrtcu na Hrušici

  V preteklem tednu so imeli otroci v vrtcu na Hrušici kar dva obiska. V četrtek so nas obiskale lutke in glasbenik iz Teatra za vse. Otroci so si ogledali predstavo Lahkomiselni čriček, hkrati pa so spoznali inštrument violončelo. Naučili pa...
  Preberite več...

  Oh, ta karantena!

  Tudi mene, kot izvajalko dodatne strokovne pomoči v Vrtcu Jesenice, je karantena ujela povsem nepripravljeno. Od danes na jutri je bilo treba delo, iz neposrednega dela z otrokom, prenesti v obliko dela na daljavo. Zahtevno, res! Ker sem hitrih mislih...
  Preberite več...

  Športno dopoldne

  V okviru projekta Lahkih nog naokrog smo strokovne delavke za otroke pripravile športno dopoldne. Otroci so se razgibali na poligonih, ki so bili postavljeni po metodah NTC učenja. Otroci so premagovali ovire, lovili ravnotežje, se spuščali po toboganu, se vozili...
  Preberite več...

  JEDILNIKI

  ENOTE VRTCA

  VIZIJA VRTCA

  "VRTEC PO MERI OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH"

  Kar predstavlja:
  – sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu s posebnim poudarkom na pravicah do izbire, zasebnosti;
  – fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu;
  – dvig kvalitete dela s starši;
  – posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter prehoda iz vrtca v šolo;
  – zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi z jasno začrtanimi pravili možnost lastnega oblikovanja, kreiranja in strokovno rast.

  PROGRAMI

  OSNOVNI PROGRAM

  Otroci so v našem vrtcu vključeni v različne oddelek glede na starost, in sicer v:

  – oddelke prvega starostnega obdobja (vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let),

  – oddelke drugega starostnega obdobja (vključeni otroci v starosti od 3 do 6 let) in

  – kombinirane oddelek (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja).

  Oddelki prvega in drugega starostnega obdobja so lahko starostno homogeni (znotraj oddelka so otroci v razponu enega leta starosti) ali starostno homogeni (znotraj oddelka so otroci različnih starosti).

  V Vrtcu Jesenice smo veseli, da lahko ustrezne programe ponudimo tudi otrokom s posebnimi potrebami (skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 41/2017). Izvajamo dva programa:

  – program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ta program izvajamo v rednih oddelkih vrtcev) ter

  – prilagojen program za predšolske otroke (ta program izvajamo v razvojnem oddelku, ki se nahaja na C. C. Tavčarja 3a).

  Omenjena programa sta namenjena otrokom s posebnimi potrebami in rizičnimi dejavniki, ki so v vrtec vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi (še po »stari zakonodaji«) ali na podlagi mnenja pristojnega centra zgodnje obravnave.

  OBOGATITVENI PROGRAM

  V izvedbeni kurikul vnašamo tudi obogatitvene programe, kot so izleti, spoznavni pikniki, športni dopoldnevi, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, obiski kulturno zgodovinskih ustanov, obiski umetnikov v vrtcu, praznovanja, izleti, zaključne prireditve, ipd.
  Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

  Del obogatitvenega programa so projekti:

  – program Zmagujemo z vrednotami
  –  Z igro do prvih turističnih korakov “Zgodbe turizma”
  – Zdravje v vrtcu
  – Varno s soncem
  – Korak k sončku
  – Berem z Brihto
  – Cici vesela šola
  – Unicefov projekt Punčka iz cunj
  – športni program Mali sonček
  – Program NTC

   

  DEJAVNOSTI