slide-1-e1596444266960

AKTUALNE NOVICE

Dobrodošli v Vrtcu Jesenice

Ob začetku novega šolskega leta vse prav lepo pozdravljam, tako otroke, starše in vse zaposlene v vrtcu, še posebej pa naše novinčke. Kot vsako leto so počitnice tudi letos hitro minile in že je tu prvi šolski dan. Vsem želim,…

Obvestilo o poteku obnovitvenih del v enoti Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21

Obvestilo o poteku obnovitvenih del v enoti Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21   Spoštovani.   Obveščam vas, da energetska sanacija v enoti na Cesti Cirila Tavčarja 21 še vedno ni končana. Dela v enoti so se zavlekla zaradi…

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti

Spoštovani starši.   Upam, da ste preživeli lepe počitniške dni s svojimi otroki. V vrtcu so se strokovni delavci potrudili po svojih najboljših močeh. Lahko rečem, da so otroci tudi v vrtcu zelo uživali. Ker se približuje novo šolsko leto,...

Obvestilo za starše

Pismo ministrice za izobraževanje, znanost in šport gospe Simone Kustec in ministra za zdravje gospoda Janeza Poklukarja: 12826_Pismo ministrice prof dr Kustec in ministra Poklukarja_učenci_dijaki_starši

NOVICE IN OBVESTILA

Teden vseživljenjskega učenja

V Tednu vseživljenjskega učenja smo v skupini Ptiček doživeli dan v naravi. Odšli smo na trim stezo, kjer smo se sprva razgibali, potem pa pripravili športni poligon. Uporabili smo veje,  odrezke hlodov, kamenje… Ugotovili smo, da s pomočjo naravnih materialov lahko…

Jesenice – moje mesto

Navkljub gradbenim delom, ki še vedno potekajo zunaj in znotraj naše enote, dela po skupinah potekajo nemoteno.  Strokovni delavci in otroci smo veseli, da smo ponovno skupaj. V tednu mobilnosti smo strokovni delavci spodnjega trakta enote zopet postavili razstavo Jesenice…

Poletje v enoti AO

Poletni čas je prav poseben za vse nas, veliko se smejimo, dobro voljo delimo, plešemo in rajamo, pa tudi kaj ustvarjamo. Iz mivke nastajajo zanimive skulpture, ob igri kar bežijo ure. Ob domišljiji postanemo pravi junaki, vsi različni, a Enaki….

Senzorne igre v enoti AO

Otroci nadvse uživajo v igranju takšnih iger, ki jim omogočajo intenzivno čutenje, gibe rok, dlani in prstov. Ob senzornih igrah si razvijajo senzorno občutljivost, se ob njih sproščajo in umirjajo. Mivka, prstne barve, plastelin, voda in kinetični pesek otrokom dajejo…

JEDILNIKI

ENOTE VRTCA

enota-angelce-ocepek-1
enota-angelce-ocepek-2
enota-cilke-zupancic
enota-julke-pibernik
enota-ivanke-krnicar
enota-franciske-ambrozic

VIZIJA VRTCA

“VRTEC PO MERI OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH”

Kar predstavlja:

  • sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu s posebnim povdarkom na
    pravicah do izbire, zasebnosti;
  • fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu;
  • dvig kvalitete dela s starši;
  • posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter prehoda iz vrtca v šolo;
  • zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi z jasno začrtanimi pravili možnost lastnega oblikovanja, kreiranja in strokovno rast.

PROGRAMI

OSNOVNI PROGRAM

(1) Program za otroke prvega starostnega obdobja:
od končanega porodniškega dopusta do tretjega leta otrokove starosti;

(2) Program za otroke drugega starostnega obdobja:
od tretjega leta starosti do vstopa v šolo;
Otroci so vključeni v homogene oddelke, starostna razlika otrok v posameznih oddelkih je največeno leto.
Otroci so vključeni v heterogene oddelke, kjer so praviloma otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
Otroci so vključeni v kombinirane oddelke, kjer so otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

OBOGATITVENI PROGRAM

(1) Program za otroke prvega starostnega obdobja:
od končanega porodniškega dopusta do tretjega leta otrokove starosti;

(2) Program za otroke drugega starostnega obdobja:
od tretjega leta starosti do vstopa v šolo;
Otroci so vključeni v homogene oddelke, starostna razlika otrok v posameznih oddelkih je največeno leto.
Otroci so vključeni v heterogene oddelke, kjer so praviloma otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
Otroci so vključeni v kombinirane oddelke, kjer so otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

DEJAVNOSTI

Velikost fonta
Kontrast