Buče rumene,

buče zelene,

tudi rjave – vse so taprave.

 

Mala čarovnica metlo zajaha, buče pobere, veselo pomaha.