V okviru tedna kulturne dediščine Jesenice smo se Škratki in Žirafe (iz enote Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21) udeležili čebelarskih delavnic, ki so potekale v Kolpernu. Delavnice so pripravili profesorji in dijaki Srednje šole Jesenice. Otroci so preko različnih dejavnostih spoznali čebelarstvo.