Tudi v naši enoti smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk

in se podrobno pogovorili o hrani, ki ga sestavlja.

V ta namen pa so nas obiskale tudi pridne čebele,

katerim smo narisali zanimive panjske končnice.