Vsak dan skrbimo za zadostno mero gibanja otrok – v telovadnici in kolikor je le možno, na prostem. Prav vsak otrok potrebuje gibanje, saj le to vpliva na njegov  celostni razvoj – mentalni, intelektualni, čustveni in motorični. Razvijanje različnih motoričnih spretnosti, kot so gibljivost, koordinacija, hitrost, moč, vzdržljivost, ravnotežje in preciznost, na najbolj pester način otrok razvija ravno preko dejavnosti na prostem: različne raziskovalne igre na prostem, elementarne igre, naravne oblike gibanja, izleti na gozdne poti, trim steze in podobno. Gozdni poligon je povsem naraven in poleg pozitivnega vpliva na razvoj motoričnih spretnosti nudi tudi vpliv na otrokov notranji mir, sproščenost, povezanost z naravo, intenzivno čustveno in čutno doživetje.  Otrok se v naravi resnično dobro počuti, vsak si najde zaposlitev, nikomur ni dolgčas. Zato spoštovani starši, en, dva, tri, gibajmo se skupaj vsi, odpravite se z otroki v gozdiček in na bližnji travnik tudi vi.

Prispevek pripravila: Diana Jug, dipl. vzg.