Bralna značka

Da bi v našem vrtcu še bolj spodbujali knjižno vzgojo, smo v letošnjem šolskem letu pričeli z uporabo motivacijskega gradiva društva Bralna značka Slovenije. Strokovne delavke so izvedbo tega projekta prilagodile glede na starost in razvojne značilnosti otrok v svojem oddelku.