Cici vesela šola

V reviji Cicido, ki jo vsak oddelek v našem vrtcu prejema na mesečni ravni, so objavljena skrbno izbrana, otrokom primerno napisana poljudna besedila. Vsako leto v mesecu aprilu poteka Ciciveselošolski dan, v okviru katerega otroci izpolnjujejo vprašalnike na ta objavljena poljudna besedila.