Korak k sončku

Drugačnost … pojem, ki naj kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre… eni smo veliki, drugi majhni… eni imajo gibalne težave, drugi težave z zdravjem… Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje… vse to in še več je inkluzija.

Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček so.p. odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen že od leta 1993 razvija projekt Korak k Sončku, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak, ko postane krivec za nerodnost, neugodje, in nenazadnje hotno ali nehotno izključevanje.

Ustvarjanje ustrezne socialne klime je klub sprejetju in dopolnjevanju zakonodaje še vedno nujno za uspešno izvajanje vključevanja v okolje in sistem izobraževanja. Številne generacije otrok so sprejemale in razumevale idejo, da imajo vsi otroci pravico, da se usposabljajo in izobražujejo v običajnem življenjskem okolju skupaj z generacijo svojih vrstnikov pod isto streho in z različnimi standardi znanja.

Cilji projekta so:

  1. sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost,

  2. oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,

  3. seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,

  4. medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,

  5. strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši,

  6. svetovanje staršem.