Mali sonček

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi / športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgradujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Pri projektu Mali sonček vsak otrok dobi nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa priznanje oz. medaljo.