NTC, zmagujemo z vrednotami

Program Zmagujemo z vrednotami nudi strokovne vsebine ter učinkovite pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje etike in splošnih človeških vrednot v vrtcih in osnovnih šolah. Program ne posega na področje kurikulov in učnih načrtov, pač pa podpira vrtce in šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva. Osnoval ga je Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj na najširših temeljih in tradiciji slovenske ter evropske kulture in zgodovine.

Program Zmagujemo z vrednotami temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva je podlaga za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Cilji:

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;

  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih odločitev in dejanj;

  • Boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;

  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu.