V povezavi s prednostno nalogo našega vrtca Tu smo doma, smo izpeljali sodelovanje z Gornjesavskim muzejem Jesenice. Z otroki drugega starostnega obdobja smo se podali na sprehod do Kosove graščine in se z veseljem udeležili tridesetminutne delavnice »Rudarski škrat«. Otroci so tako spoznavali življenje in prigode rudarjev. Predstavljena jim je bila tudi pot železa – od rude do jekla. Poleg mnogih poučnih in zanimivo podanih vsebin, je vsak otrok iz lesa ustvaril tudi svojega škrata.