Pod vodstvom specialne pedagoginje Anete so potekale delavnice, preko katerih se otroci na poučen, zanimiv in zabaven način seznanjajo s čustvi – jih spoznavajo, prepoznavajo, izražajo. Tokrat smo se dotaknili strahu in vsak otrok je imel možnost spregovoriti o svojih strahovih. Kasneje so sledile sprostitvene dejavnosti, preko katerih smo se soočali z vsemi strahovi. Vsak otrok je imel s seboj tudi svetilko in tako smo skupaj pogledali v oči strahu pred temo. Tudi lutka ptič Čivko nas je prišel pozdravit, otroci so se ga zelo razveselili. Nato smo tudi risali na to temo. Imeli smo se zelo lepo.