V vrtcu na Hrušici smo se vključili v dobrodelni projekt, kjer bodo otroci skupaj s starši doma izdelovali papirnate ladjice . Zbrane ladjice bomo poslali društvu UP-ornik. Skupina študentov arhitekture bo  iz njih ustvarila umetniško inštalacijo, ki bo na ogled. Po končani razstavi bodo ladjice poslali v reciklažo, denar pa bo namenjen najranljivejšim v družbi.