Ob začetku novega šolskega leta vse prav lepo pozdravljam, tako otroke, starše in vse zaposlene v vrtcu, še posebej pa naše novinčke. Kot vsako leto so počitnice tudi letos hitro minile in že je tu prvi šolski dan. Vsem želim, da bi se v našem vrtcu dobro počutili in si pridobili čim več znanja in stkali veliko prijateljskih vezi.

Vsem zaposlenim želim, da bi v novem šolskem letu ohranili pedagoški optimizem ter v duhu tega dopolnjevali in nadgrajevali vse tisto, kar lahko vrtec ponudi otroku in kraju ter si hkrati prizadevali za zmanjševanje razlik in nudenje enakih možnosti za vse. In ne nazadnje vsem staršem želim, da bi vrtcu in strokovnim delavcem zaupali, da bi z roko v roko za svoje otroke delali najboljše, jih vzgajali v duhu delavnosti, vztrajnosti in ustvarjalnosti, vse do uresničitve skupaj zastavljenih ciljev.

Vanja Kramar,

ravnateljica