DO Frančiške Ambrožič

DO FRANČIŠKE AMBROŽIČ

HRUŠICA 55a,
tel.: 04/58 36 760

Vrtec z dvema igralnicama deluje v novih, lepih prostorih v stavbi kulturnega doma. V šolskem letu 2021/2022 sta na Hrušici oblikovana dva kombinirana oddelka.

Poslovni čas oddelkov je od 6.30 do 15.30 ure, pet dni v tednu. V okviru praznikov in v mesecu juliju in avgustu je vrtec zaprt, starši pa lahko otroke pripeljete v vrtec na C. C. Tavčarja 21.

V stavbi je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na Koroški Beli.

enota-franciske-ambrozic