Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a

ENOTA ANGELCE OCEPEK

CESTA CIRILA TAVČARJA 3a,
tel.: 04/58 31 470

Vrtec deluje v prijetni stavbi, sicer med bloki in stolpnicami, a z veliko zunanjo funkcionalno površino. V stavbi je sedem igralnic. Vključuje otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo. V enoti deluje tudi razvojni oddelek.

Poslovni čas vrtca je od 5:30 do 15:30 ure, kolikor je prijavljenih oz. prisotnih vsaj 5 otrok, poslovni čas vrtca prilagodimo. V času dežurstev, v okviru praznikov in v mesecu juliju in avgustu se vrtec lahko zapre, glede na število prijavljenih oz. dejansko prisotnih otrok, starši pa otroke lahko pripeljete v vrtec na C. C. Tavčarja 21.

V enoti je razdelilna kuhinja, hrano vozimo iz naše centralne kuhinje na Koroški Beli.

enota-angelce-ocepek-2