Posredujemo vam kratek posnetek v trajanju 8 minut s predstavitvijo glasbene šole in glasbil. Posnetek so pripravili učitelji glasbene šole.

Ker letos ne bodo mogli izvesti glasbene pravljice, bi bili veseli, če si lahko posnetek ogledate skupaj z otroki.

 

http://www.youtube.com/watch?v=0LNApmZU55I