Izpis

Za izpis otroka iz vrtca je potrebno izpolniti izpisnico. Izpisnico podpišeta oba starša.

Izpisnico morajo starši oddati najmanj sedem dni pred nameravanim izpisom otroka iz vrtca – če starši želijo, da je otrok, na primer, izpisan z 31. avgustom, morajo oddati izpisnico do 24. avgusta.

Datum izpisa je zadnji dan, ko je otrok še vpisan v vrtec. Na primer: če otrok s 1. septembrom ni več vpisan v vrtec, je datum izpisa 31. avgust.

Izpisnico starši oddajo osebno v tajništvu vrtca, jo pošljejo po pošti ali skenirano po elektronski pošti.

Na podlagi izpisnice Vrtec Jesenice izda Sklep o izpisu otroka iz vrtca. Sklep o izpisu starši prejmejo po pošti.

Spremembo morajo starši javiti pristojnemu Centru za socialno delo.