Strokovne delavke naše enote so nam pripravile lutkovno – igrano predstavo Mojca Pokrajculja. Najprej je bila zaigrana za otroke prvega, nato pa še za otroke drugega starostnega obdobja. Vsi smo neverjetno uživali, tako otroci, kot tudi odrasli. Vzdušje je bilo veselo, pozitivno in razigrano, med seboj smo se z veseljem družili in predstava je obogatila naše dopoldne