Otroci se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečajo z matematiko. Razvrščajo igrače, uporabljajo simbole, merijo, preštevajo. Tudi v vrtcu je matematika vpeta v njihov vsakdan. Lahko je del dnevne rutine ali načrtovane dejavnosti. V skupini Čebela, v vsakem tematskem sklopu, izdelamo diagram. Uporabljamo različne vrste diagramov ali prikazov; Drevesni, Carrollov, Figurni stolpični, Figurni vrstični, Euler-Vennov in Tortni. Tokrat smo, v sklopu projekta Bi se gnetli na tej metli, uporabili Carrollov prikaz. Razvrščali smo živali in čarovnico glede na to, ali se pojavijo v pravljici, ali ne. Ob koncu dejavnosti vedno sledijo vprašanja za razumevanje diagrama. Tako preverimo rezultate in pravilnost le teh. Otroci ob pridobljenih izkušnjah spoznavajo, da je moč nekatere naloge, vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporabljajo matematične strategije učenja.