Javni razpisi in naročila

Objava popravka ponudbenega obrazca št. 5.2. – popis razpisanih živil za potrebe Vrtca Jesenice, obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023 –> POPR.RD zivila_Vrtec Jes._22-23Obr 5.1. in 5.2.Vrtec J._ 22-23_POPRAVEK

 

eviden.naročila nad 10000 eur – leto 2020