Javni razpisi in naročila

Objava popravka ponudbenega obrazca št. 5.2. – popis razpisanih živil za potrebe Vrtca Jesenice, obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023 –>

Obrazec 5.1. in 5.2. Vrtec Jesenice 2022-2023 – POPRAVEK