Kontaktni podatki

Info.: vrtec.jesenice@telesat.si

Ravnateljica: Vanja Kramar, dipl. vzg., e-naslov: vanja.kramar@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Maja Rožič, dipl. vzg., e-naslov: maja.rozic@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Miljana Jeftenić, dipl. vzg. e-naslov: miljana.jeftenic@vrtecjesenice.si
Tajnica VIZ: Marjanca Stegnar e-naslov: marjanca.stegnar@vrtecjesenice.si
Računovodja: /
Knjigovodja: Nina Vegnuti, e-naslov: nina.vegnuti@vrtecjesenice.si
Knjigovodja: Ines Kikelj, e-naslov: ines.kikelj@vrtecjesenice.si
Organizatorka prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Irena Perko, prof. bio. in gosp., e-naslov: prehrana@vrtecjesenice.si
Svetovalna delavka: Petra Koblar, univ. dipl. pedagoginja, e-naslov: petra.koblar@vrtecjesenice.si
Svetovalna delavka: Bojana Peterka, prof. ped. in slov., e-naslov: bojana.peterka@vrtecjesenice.si