Kontaktni podatki

V. d. ravnateljica: Vanja Kramar, dipl.vzg., e-naslov: vanja.kramar@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Klaudija Zalokar, dipl. vzg., e-naslov: klaudija.zalokar@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Miljana Jeftenić, dipl.vzg. e-naslov: miljana.jeftenic@vrtecjesenice.si
Sprejemna pisarna: Mateja Kelih e-naslov: mateja.kelih@vrtecjesenice.si
Računovodstvo: Zvonka Setnikar, e-naslov: zvonka.setnikar@vrtecjesenice.si
Obračun oskrbnin: Lidija Bremec, e-naslov: lidija.bremec@vrtecjesenice.si
Obračun oskrbnin: Nina Vegnuti, e-naslov: nina.vegnuti@vrtecjesenice.si
Organizatorka prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Irena Perko, prof. bio. in gosp., e-naslov: prehrana@vrtecjesenice.si
Svetovalna služba: Petra Koblar, univ. dipl. pedagoginja, e-naslov: petra.koblar@vrtecjesenice.si
Svetovalna služba: Leja Ambrožič, mag. soc. del., e-naslov: leja.ambrozic@vrtecjesenice.si