Kontaktni podatki

Ravnateljica: Vanja Kramar, dipl.vzg., e-naslov: vanja.kramar@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Mateja Hočevar, dipl. vzg., e-naslov: mateja.hocevar@vrtecjesenice.si
Pomočnica ravnateljice: Miljana Jeftenić, dipl.vzg. e-naslov: miljana.jeftenic@vrtecjesenice.si
Sprejemna pisarna: Mateja Kelih e-naslov: mateja.kelih@vrtecjesenice.si
Računovodstvo: Zvonka Setnikar, e-naslov: zvonka.setnikar@vrtecjesenice.si
Obračun oskrbnin: Lidija Bremec, e-naslov: lidija.bremec@vrtecjesenice.si
Organizatorka prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Irena Perko, prof. bio. in gosp., e-naslov: prehrana@vrtecjesenice.si
Svetovalna služba: Neža Ajdišek, univ. dipl. psih., e-naslov: svetovalna.sluzba@vrtecjesenice.si
Miroslava Gartnar, dipl. defektolog – logoped, e-naslov: logoped@vrtecjesenice.si