Poslovni čas

UPRAVA VRTCA JESENICE

Poslovni čas:

Cesta Cirila Tavčarja 21

4270 Jesenice

tel.: 04 58 36 740

e-naslov: vrtec.jesenice@telesat.si
splet: www.vrtecjesenice.si

ponedeljek, sreda, četrtek: 7.00 – 15.00,

torek 7.00 – 16.00,

petek 7.00 – 14.00.

Enota Angelce Ocepek
Cesta Cirila Tavčarja 21

Poslovni čas:
od 5:00 do 16:00

 

Enota Angelce Ocepek
Cesta Cirila Tavčarja 3a

Poslovni čas:
od 5:30 do 15:30

 

Enota Julke Pibernik
Cesta Toneta Tomšiča 3

Poslovni čas:
od 5:30 do 15:30

Enota Cilke Zupančič
Cesta Ivana Cankarja 4/E, Koroška Bela

Poslovni čas:
od 5:30 do 15:30

 

Dislocirana oddelka Frančiške Ambrožič
Hrušica 55a, Hrušica

Poslovni čas:
od 6:30 do 15:30

 

Dislociran oddelek Ivanke Krničar
Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava

Poslovni čas:
od 6:30 do 15:00