Programi

V Vrtcu Jesenice izvajamo v vseh oddelkih dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok, v časovnem razponu od 6 do 9 ur. V program so vključeni otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo. V enoti Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 3a imamo en oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami. Vanj je lahko vključenih od 3 do 6 otrok. Otroci se ob posameznih dejavnostih in obogatitvenih dejavnostih pridružijo otrokom iz rednih oddelkov. Na podlagi njihovih individualnih zmožnosti izvajamo integracijo tudi pri vsakodnevnih dejavnostih.

Program vzgojnega dela je zasnovan na ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce, na ciljih ter prednostnih nalogah vrtca. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

Cilji programov:

 • uravnotežena ponudba različnih dejavnikov,
 • pestrost in raznolikost vsebin na vseh področjih dejavnosti,
 • upoštevanje individualnosti,
 • drugačnosti in izbire,
 • upoštevanje značilnosti okolja, otrok in staršev,
 • vključevanje staršev kot aktivnih sooblikovalcev dejavnosti.

Zakon o vrtcih določa, da poteka predšolska vzgoja v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo starostno obdobje za otroke, stare od 1-3 let,
 • drugo starostno obdobje za otroke, stare od 3-6 let (v drugo starostno obdobje so vključeni otroci, ki do konca koledarskega leta dopolnijo tri ali več let).

Otroci so v vrtcu razporejeni v oddelke, ki so oblikovani kot:

 • starostno homogeni (vključeni otroci v starostnem razponu enega leta),
 • starostno heterogeni (vključeni otroci, stari od enega leta do treh let ali od treh do šestih let),
 • kombinirani oddelki (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja),
 • oddelki 3-4 let (vključeni otroci med 3. in 4. letom),
 • oddelek s prilagojenim programom (razvojni oddelek).