Vizija, načela, cilji

Vrednote vrtca

V vrtcu izhajamo iz prepričanja, da so otroci bistvo, vrednota, zaradi katerih vrtec deluje. Na podlagi tega smo kot najvišji vrednoti opredelili odgovornost in pravičnost do otrok, staršev in nas samih.
Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost in sodelovanje.

Naše poslanstvo

Tukaj smo zaradi otrok, ki jim želimo omogočiti varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo razvojne in individualne značilnosti vsakega posameznika.
Podpiramo ga pri oblikovanju njegove pozitivne samopodobe, razvoju kritičnega mišljenja ter vključitvi v skupino. Trudimo se za dosledno in korektno obveščanje staršev o razvoju njihovega otroka, katerega skrbno spremljamo. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, združujemo se v strokovne aktive, vključujemo v projekte, prebiramo in spremljamo strokovno literaturo, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno reflektiramo.

Naša vizija:

VRTEC PO MERI OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH

Kar predstavlja:

• sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu s posebnim poudarkom na pravicah do izbire, zasebnosti;
• fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu;
• dvig kvalitete dela s starši;
• posebna pozornost obdobju uvajanja v vrtec ter prehoda iz vrtca v šolo;
• zaposlenim v skladu z zakonodajo ponuditi z jasno začrtanimi pravili možnost lastnega oblikovanja, kreiranja in strokovno rast.

Vrtec se predstavi
… je javni vrtec;
… je vrtec, v katerem je zagotovljena profesionalnost in kakovost;
… je vrtec, ki skupaj s starši zagotavlja srečno otroštvo;

vizija-vrtca