Današnje dopoldne nam bo ostalo v posebnem spominu, saj sta nas obiskala dva gasilca. Z otroki vseh oddelkov smo se že po zajtrku odpravili na sprehod do OŠ Toneta Čufarja, kamor je na tamkajšnje parkirišče kmalu pripeljalo gasilsko vozilo. Otroci so bili že ob pogledu nanj navdušeni. Dva poklicna gasilca, zaposlena na GARS – Jesenice, sta nam najprej predstavila sam poklic gasilca, nato še vso opremo – od obleke do vseh pripomočkov. Vsak otrok je imel možnost ogleda notranjosti vozila, na koncu pa je sledila tudi izkušnja gašenja. Za to enkratno izkušnjo smo zelo hvaležni.