Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice MIZŠ, Inšpektorata RS za šolstvo in šport z dne 25. 1. 2021 vse starše obveščamo, da smo v vrtcu dolžni izvesti vse ukrepe za zmanjšanje nevarnosti prenosa virusa znotraj vrtca. Eden od ukrepov je tudi obvezno nošenje zaščitne maske za vse, ki vstopijo v vrtec, razen za otroke. Tudi starši, ki spremljate svoje otroke v vrtec in iz njega, morate pri tem vedno nositi zaščitne maske. V vrtcu smo dolžni javiti vsako kršitev in podati predlog zoper posameznika, ki krši določila odredbe, prekrškovnemu organu, v tem primeru Inšpektoratu RS za šolstvo in šport.

 

Vse starše prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov in dosledno nošenje mask v prostorih vrtca.

Več na povezavi: >>> Inšpektorat RS za šolstvo in šport – ugotovitve in opozorila v zvezi izvajanja 25. 1. 2021

S spoštovanjem,

 

Vanja Kramar, dipl. vzg.

ravnateljica