Spoštovani starši,
če je vaš otrok napoten v karanteno morate za oprostitev plačila vrtca izpolniti e-vlogo https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5226
e-uprava.gov.si/storitve/jep/5226/izpolnjevanje?app=286435
na e-upravi, kjer boste pridobili potrdilo o karanteni.
To potrdilo nato posredujte na naslov: lidija.bremec@vrtecjesenice.si

Opomba: Vlogo izpolnjujete za otroka, ki je v karanteni. Če imate težave pri izpolnjevanju se obrnite na pomoč: ekc@gov.si, telefon 080 2002 (pon. do pet. 8:00 – 22:00)