Spoštovani starši.

 

Skladno z odlokom vlade, objavljenim v UL RS dne 21.1.2021, št. 9, in področno zakonodajo smo v vrtcu dolžni zagotavljati in izvajati vse predpisane varnostne ukrepe v zvezi s preprečitvijo širjenja in zajezitve SARS- Co-V-2. Sem sodi tudi obvezno testiranje naših zaposlenih in negativen rezultat kot pogoj za opravljanje dela v vrtcu. Ker smo dolžni zagotavljati varno in zdravo okolje za otroke in vse zaposlene, je testiranje obvezno tudi za vse starše, ki bodo uvajali svoje otroke v vrtec in pri tem vstopali v oddelke. Brez negativnega rezultata testa na SARS- Co-V-2 staršem ne bo dovoljeno vstopati v oddelke, zoper kršitelje pa bomo morali podati predlog prekrškovnemu organu, v tem primeru Inšpektoratu RS za šolstvo in šport.

 

S spoštovanjem,

Vanja Kramar, dipl. vzg.

ravnateljica