Povzetek ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu

24.9.2018

V vrtcu Jesenice je vključenih skupno 670 otrok. K sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu smo povabili vse starše katerih otroci hodijo v vrtec. Na anketo je odgovorilo 146 staršev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Izsledki ankete nam bodo v pomoč pri izboljšanju prehrane otrok, ki so nam zaupani v varstvo.

Iz vprašanji, ki jih je vsebovala anketa smo tako ugotovili, da 80% staršev redno spremlja jedilnik, 18% staršev pa občasno. Polovica staršev meni, da je njihov otrok še kar dober jedec, 34% da je dober jedec, 14% staršev meni, da je njihov otrok slab jedec.

Več kot polovica otrok ima najraje škrobne jedi in meso, malo manj kot polovica otrok pa slaščice in sladke namaze. 25% otrok najraje je ribe ter prav toliko otrok najraje je različne namaze (razen sladkih).

Ko smo starše povprašali kakšna se jim zdi pestrost jedilnikov v vrtcu Jesenice je 57% staršev odgovorilo, da je pestrost jedilnikov v vrtcu Jesenice dobra, 23% da je pestrost velika in 20% da je slaba. Starše smo spraševali ali so s prehrano v vrtcu zadovoljni, 57% jih je temu pritrdilo, 25% staršev so s prehrano v vrtcu zelo zadovoljni, 18% pa je nezadovoljnih.

66% staršev so mnenja, da so juhe pri kosilu nujne, 25%, da so juhe nepotrebne. 32% jih meni, da bi morale biti juhe na jedilniku le občasno. 84% staršev meni, da juha pri kosilu otroka ne nasiti preveč.

Na koncu smo starše prosili naj svoje mnenje glede prehrane v vrtcu tudi zapišejo:

 • menim, da je prehrana v vrtcu dobra, všeč mi je, da pri prehrani vključite tudi\”stare\” jedi in tudi kakšen čokoladni posip 🙂
 • zajtrki so preveč monotoni, skoraj 3x tedensko namaz: zelenjavni, ribji, liptauer
 • vse je zelo dobro
 • bolj enakomerna razporeditev jedilnikov, včasih je jedilnik zelo skromen, potem pa je naslednji dan zelo bogat. včasih je na isti dan preveč sladkega. Res da imajo otroci to radi vendar menim, da to ni dobro. Pogrešam tudi nekoliko več mlečnih malic. Želeli bi, da bi se v jedilnikih videla slovenska kultura – več slovenskih tradicionalnih jedi in upoštevanje slovenske tradicije – da niso brezmesne jedi v ponedeljek ampak v petek v skladu s slovensko kulturo
 • hrana v vrtcu je super. moja otroka sta velika jedca in jesta res vse. pohvale in le tako naprej
 • ponavljanje ene in iste hrane v enem tednu
 • zelo zadovoljni
 • preveč mesa in mesnih izdelkov
 • s prehrano nismo zadovoljni, menim, da je pretežka za tako majhne otroke, veliko je izbire na trgu in veliko hrane ki jo otrok je v vrtcu doma sploh ne jemo, na tržišču je na voljo veliko manj sladkanih piškotov ipd… časi se spreminjajo in menim, da bi se tudi prehrana v vrtcu temu prilagodila, hvala
 • v redu, glede na to da moj otrok ne mara krompirja bi bil lahko malo manj na jedilniku
 • na splošno sta otroka zadovoljna, na jedilniku bi lahko bile navedene tudi malice (konkretno kaj bo na določen dan, ne samo na splošno sadje in pecivo
 • mogoče bi morali najprej ponuditi glavno jed nato juho, sicer brez pripomb
 • preveč zelenjavnih juh, premalokrat goveja juha
 • odlično
 • predlagam manj sladkorja in več zelenjave in sadja
 • prehrana je raznolika in zanimiva
 • na splošno se mi zdi v redu, se mi pa zdi da je na jedilniku prevečkrat meso (dostikrat tudi dvakrat nad dan) in premalo zelenjave, dostikrat je edini vir zelenjave solata, menim da bi bilo smiselno ponuditi tudi kuhano zelenjavo
 • vprašanje kvalitete živil in pestrost glede zdrave prehrane – namazi, kruh (večinoma je na jedilniku kruh s polno alergeni-tudi mleko in jajca???), večino jedi bi se dalo pripraviti z manj alergeni (tudi glavne jedi)
 • na splošno sta otroka zadovoljna, na jedilniku bi lahko bile navedene tudi malice

Povzetek pripravila: Irena Perko, prof. bio. in gos. (organizatorka prehrane in ZHR)