Analiza ankete, 24.8. 2023

Anketa je bila objavljena na spletni strani vrtca. Starše smo o anketi obvestili preko web vrtca. Anketa je bila kratka, vsebovala je 9 vprašanj.
Na anketo je kliknilo 35 staršev od tega je manj kot polovico, 12 staršev anketo v celoti rešilo. Vsi starši, ki so rešili anketo so povevdali, da so seznanjeni z jedilnikom. Starši jedilnik spremljajo tako preko oglasnih desk kot spletne strani vrtca.
67% staršev je odgovorilo, da njihov otrok doma ne zajtrkuje. 25% staršev je odgovorilo, da otrok zajtrkuje občasno. 8% staršev je odgovorilo, da njihov otrok doma poje zajtrk.
Na vprašanje ali so starši seznanjeni s tem, da v vrtcu izvajamo projekte kot so tradicionalni slovenski zajtrk, slavnostno kosilo, piknik na prostem, zdravje v vrtcu, itd. je 83% staršev odgovorilo, da so seznanjeni s projekti. 17% staršev ni seznanjenih s projekti.
Na vprašanje ali se v vrtčevski kuhinji trudimo slediti smernicam zdrave prehrane je 67% staršev odgovorilo pritrdilno, 33% staršev pa je mnenja, da smernicam sledimo včasih.
25% staršev je vrtčevsko prehrano ocenilo za zelo dobro, 42% staršev za dobro, 33% staršev je podalo zadovoljivo oceno.
Glede prehrane so starši odgovorili, da njihovi otroci najraje jedo polbeli kruh, sledijo jim domači kruh, beli kruh, črni kruh, kruh s semeni ter ajdov kruh. Po rženem, ovsenem in pisanem kruhu otroci vprašanih staršev ne posegajo.
Starši, ki so izpolnili anketo so povedali, da si otroci pri malici od zelenjave želijo več svežih in kislih kumaric. Od sadja pa več jagod, breskev in banan. Starše smo vprašali katerega napitka njihovi otroci pri zajtrku ne pijejo. 50% staršev je odgovorilo, da navadnega tekočega kefirja, 25% staršev je odgovorilo, da bele kave. 8% staršev je odgovorilo, da tekočega sadnega kefirja in prav toliko staršev je odgovorilo, da mleka.

Vsem staršem, ki so si vzeli čas in se odzvali ter rešili anketo se še enkrat najlepše zahvaljujemo.

Povzetek ankete za starše o prehrani v vrtcu 2022

Anketa za starše o prehrani v vrtcu je bila izvedena s pomočjo spletne aplikacije 1ka ankete. Objavljena je bila v mesecu decembru 2021 in zaključena v mesecu marcu 2022. Anketa je imela 12 vprašanj.
Na anketo je kliknilo 60 staršev, od tega je le 18 staršev anketo tudi v celoti ustrezno končalo. Polovica anketiranih staršev ima otroka v enoti Angelce Ocepek 1, za katere hrano pripravlja šola. Druga polovica anketiranih staršev pa ima otroka v ostalih enotah, za katere hrano pripravljajo v vrtčevski kuhinji na Koroški Beli.
Večina staršev, ki so izpolnili anketo meni, da so jedilniki dovolj dostopni in pregledni . Staši tudi menijo, da so jedilniki raznoliko sestavljeni ter energijsko uravnoteženi. Le nekaj več kot polovica staršev, ki so odgovorili na anketo pa tudi ve, da imamo v vrtcu živila lokalnih pridelovalcev. Večina staršev je v anketi odgovorilo, da njihov otrok rad je zelenjavo oziroma le nekatero. Odgovorili so tudi, da svojemu otroku redko pripravijo kosilo posebej zanj, če česa ne je. Izločijo pa npr. omako, ki jo otrok ne je.
Večina staršev meni, da otroci v vrtcu niso žejni. Nekateri starši pa so sporočili, da jim otroci potožijo, da so žejni. Problem vidijo v tem, da nimajo vedno na razpolago pijače, da vzgojiteljica ob prihodu zavrne flaško, ki jo ima otrok (v starostni skupini 2-4), da so tudi doma ves čas žejni.
Večina staršev meni, da če pride otrok iz vrtca lačen je to zato, ker določeno hrano zavrača. Nekateri starši menijo, da otrok iz vrtca pride lačen zato ker dobi slabo spodbudo s strani strokovnih delavcev, zato ker je slabo razporejen čas obrokov, ali pa zato, ker so prehranjevalne navade v vrtcu popolnoma drugačne kot doma.

Starši pri svojih utemeljitvah v anketi še zapisali:
• da si želijo, da bi bile pri jedilniku, ki ga pripravlja šola za vrtec pripisane tudi popoldanske malice,
• da si želijo, da bi v vrtcu uredili prehrano za vse tiste otroke, ki zaradi verske pripadnosti ne jedo živil, ki vsebujejo svinjino.

Vsem staršem, ki so si vzeli čas za reševanje ankete se iskreno zahvaljujemo. Še naprej se bomo trudili, da bomo upravičili vaše zaupane.

Povzetek ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu 2018

24.9.2018

V vrtcu Jesenice je vključenih skupno 670 otrok. K sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu s prehrano v vrtcu smo povabili vse starše katerih otroci hodijo v vrtec. Na anketo je odgovorilo 146 staršev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Izsledki ankete nam bodo v pomoč pri izboljšanju prehrane otrok, ki so nam zaupani v varstvo.

Iz vprašanji, ki jih je vsebovala anketa smo tako ugotovili, da 80% staršev redno spremlja jedilnik, 18% staršev pa občasno. Polovica staršev meni, da je njihov otrok še kar dober jedec, 34% da je dober jedec, 14% staršev meni, da je njihov otrok slab jedec.

Več kot polovica otrok ima najraje škrobne jedi in meso, malo manj kot polovica otrok pa slaščice in sladke namaze. 25% otrok najraje je ribe ter prav toliko otrok najraje je različne namaze (razen sladkih).

Ko smo starše povprašali kakšna se jim zdi pestrost jedilnikov v vrtcu Jesenice je 57% staršev odgovorilo, da je pestrost jedilnikov v vrtcu Jesenice dobra, 23% da je pestrost velika in 20% da je slaba. Starše smo spraševali ali so s prehrano v vrtcu zadovoljni, 57% jih je temu pritrdilo, 25% staršev so s prehrano v vrtcu zelo zadovoljni, 18% pa je nezadovoljnih.

66% staršev so mnenja, da so juhe pri kosilu nujne, 25%, da so juhe nepotrebne. 32% jih meni, da bi morale biti juhe na jedilniku le občasno. 84% staršev meni, da juha pri kosilu otroka ne nasiti preveč.

Na koncu smo starše prosili naj svoje mnenje glede prehrane v vrtcu tudi zapišejo:

 • menim, da je prehrana v vrtcu dobra, všeč mi je, da pri prehrani vključite tudi\”stare\” jedi in tudi kakšen čokoladni posip 🙂
 • zajtrki so preveč monotoni, skoraj 3x tedensko namaz: zelenjavni, ribji, liptauer
 • vse je zelo dobro
 • bolj enakomerna razporeditev jedilnikov, včasih je jedilnik zelo skromen, potem pa je naslednji dan zelo bogat. včasih je na isti dan preveč sladkega. Res da imajo otroci to radi vendar menim, da to ni dobro. Pogrešam tudi nekoliko več mlečnih malic. Želeli bi, da bi se v jedilnikih videla slovenska kultura – več slovenskih tradicionalnih jedi in upoštevanje slovenske tradicije – da niso brezmesne jedi v ponedeljek ampak v petek v skladu s slovensko kulturo
 • hrana v vrtcu je super. moja otroka sta velika jedca in jesta res vse. pohvale in le tako naprej
 • ponavljanje ene in iste hrane v enem tednu
 • zelo zadovoljni
 • preveč mesa in mesnih izdelkov
 • s prehrano nismo zadovoljni, menim, da je pretežka za tako majhne otroke, veliko je izbire na trgu in veliko hrane ki jo otrok je v vrtcu doma sploh ne jemo, na tržišču je na voljo veliko manj sladkanih piškotov ipd… časi se spreminjajo in menim, da bi se tudi prehrana v vrtcu temu prilagodila, hvala
 • v redu, glede na to da moj otrok ne mara krompirja bi bil lahko malo manj na jedilniku
 • na splošno sta otroka zadovoljna, na jedilniku bi lahko bile navedene tudi malice (konkretno kaj bo na določen dan, ne samo na splošno sadje in pecivo
 • mogoče bi morali najprej ponuditi glavno jed nato juho, sicer brez pripomb
 • preveč zelenjavnih juh, premalokrat goveja juha
 • odlično
 • predlagam manj sladkorja in več zelenjave in sadja
 • prehrana je raznolika in zanimiva
 • na splošno se mi zdi v redu, se mi pa zdi da je na jedilniku prevečkrat meso (dostikrat tudi dvakrat nad dan) in premalo zelenjave, dostikrat je edini vir zelenjave solata, menim da bi bilo smiselno ponuditi tudi kuhano zelenjavo
 • vprašanje kvalitete živil in pestrost glede zdrave prehrane – namazi, kruh (večinoma je na jedilniku kruh s polno alergeni-tudi mleko in jajca???), večino jedi bi se dalo pripraviti z manj alergeni (tudi glavne jedi)
 • na splošno sta otroka zadovoljna, na jedilniku bi lahko bile navedene tudi malice

Povzetek pripravila: Irena Perko, prof. bio. in gos. (organizatorka prehrane in ZHR)