Covid-19

NAČRT ZAGOTAVLJANJA DELA  V VRTCU JESENICE V ČASU EPIDEMIJE COVID- 19

1. NAMEN

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva korona virusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost.

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja (Več >>)