Prehrana v vrtcu

Prehrani otrok namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov pri varovanju zdravja. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti obenem uravnotežena, varovalna, pestra, varna.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij.
Tako skrbimo, da je prehrana čim bolj raznolika in v skladu s »prehrambeno piramido«. Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.
Starše, ki imajo otroka z dieto prosimo, da o tem obvestijo organizatorko prehrane ter prinesejo ustrezno zdravniško potrdilo.

Kontakt: 04/ 583 67 63 ali 04/ 580 64 06

prehrana@vrtecjesenice.si