Zdravstveno-higienski režim

Odgovorna oseba: Irena Perko, dipl. prof. bio. in gospodinjstva

Prehrani otrok namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov pri varovanju zdravja. Vsa naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti obenem uravnotežena, varovalna, pestra, varna.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij.

Tako skrbimo, da je prehrana čim bolj raznolika in v skladu s »prehrambeno piramido«.
Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.

Starše, ki imajo otroka z dieto prosimo, da o tem obvestijo organizatorko prehrane ter prinesejo ustrezno zdravniško potrdilo.

Pri izvajanju zdravstveno–higienskega režima v vrtcu izvajamo naslednje naloge:
• stalen nadzor nad higiensko–tehničnimi pogoji objektov in prostorov ter opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti otrok,
• nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenje bolezni oz. okužb.