Zdravstveno-higienski režim

Čiste roke

Skrb za varnost in zdravje otrok je ena temeljnih prioritet vrtca. V vrtcu zagotavljamo ustrezen zdravstveno-higienski režim in izvajanje predpisov v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in drugimi predpisi.

Pri zdravstveno–higienskem režimu v vrtcu izvajamo naslednje naloge:
• stalen nadzor nad higiensko–tehničnimi pogoji objektov in prostorov ter opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti otrok,
• nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenje bolezni oziroma okužb.

Pomembno vlogo pri skrbi za zdravje otrok in preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni imate starši otrok. Naprošamo vas, da dosledno upoštevate navodila in priporočila ter objave na oglasnih mestih ter poskrbite, da se otrok dobro pozdravi, predno se ponovno vrne v vrtec po preboleli bolezni.