Skupini Sončki in Levi sta bili vključeni v Unicefov projekt Punčka iz cunj.  V šolskem letu 2021/2022 je projekt potekal nekoliko drugače, tako, da so otroci doma narisali risbice, ki smo jih potem v vrtcu skupaj s punčko iz cunj razstavili.

V skupinah smo izbrali imeni za punčki, in sicer Manca ter Rozi.

Namen te ”domače naloge” je bil, da starši ali skrbniki z otroki spregovorijo o vrednotah sveta, ki nas obkroža, in položaju otrok v Sloveniji in svetu. Preko risb so otroci izrazili, v kakšnem svetu si želijo odraščati. Punčki smo v obeh skupinah posvojili, skupina Levi pa je s pomočjo prostovoljnih prispevkov staršev in otrok nakazala denarna sredstva na TRR Unicefa.