Prosta delovna mesta

PROSTA DELOVNA MESTA:

 

1.RAČUNOVODJA VII/1-M/Ž za nedoločen čas in za polni delovni čas.

Opravljanje računovodskih del.

Zahtevana izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) smer EKONOMIJA, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA.

Drugi pogoji: potrdilo iz kazenskih evidenc o nekaznovanosti (za namen varstva otrok); potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Poskusno delo: 3 meseci.

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti.

Delovno mesto je bilo objavljeno v prostorih ZRSZ in na spletni straneh ZRSZ dne 9. 5. 2024.

Rok za prijavo kandidatov: 8. 6. 2024.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

Kontakt: Marjanca Stegnar, 04/583 67 40, marjanca.stegnar@vrtecjesenice.si

 

2.VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-M/Ž za nedoločen čas in za polni delovni čas.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok.

Zahtevana izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja).

Drugi pogoji: opravljen strokovni izpit,  potrdilo iz kazenskih evidenc o nekaznovanosti (za namen varstva otrok); potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Delovno mesto je bilo objavljeno v prostorih ZRSZ in na spletni straneh ZRSZ dne 14. 6. 2024.

Rok za prijavo kandidatov: 19. 6. 2024.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

Kontakt: Marjanca Stegnar, 04/583 67 40, marjanca.stegnar@vrtecjesenice.si

 

3. ČISTILKA II-M/Ž za določen čas do 31. 8. 2024 in za krajši delovni čas 20 ur /teden.

Čiščenje prostorov vrtca v popoldanskem času.

Zahtevana izobrazba: dokončana osnovna šola

Drugi pogoji: potrdilo iz kazenskih evidenc o nekaznovanosti (za namen varstva otrok); potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.

 

Delovno mesto je bilo objavljeno v prostorih ZRSZ in na spletni straneh ZRSZ dne 14.6. 2024.

Rok za prijavo kandidatov: 19.6. 2024.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

Kontakt: Marjanca Stegnar, 04/583 67 40, marjanca.stegnar@vrtecjesenice.si