Otroci nadvse uživajo v igranju takšnih iger, ki jim omogočajo intenzivno čutenje, gibe rok, dlani in prstov. Ob senzornih igrah si razvijajo senzorno občutljivost, se ob njih sproščajo in umirjajo.

Mivka, prstne barve, plastelin, voda in kinetični pesek otrokom dajejo motivacijo za sproščeno in izredno ustvarjalno igro.