Obveščamo vas, da bodo srečanja s strokovnimi delavkami v oddelkih, v katere bodo vključeni vaši otroci, potekala v torek, 30. avgusta, ob 17. uri v enotah, v katere bodo vključeni vaši otroci. O tem, kdo bosta strokovni delavki vaših otrok, boste obveščeni v naslednjem tednu po pošti. 

Starše otrok, ki prvič vstopajo v vrtec, prosimo, da čimprej dostavijo zdravniška potrdila v tajništvo vrtca. Lahko jih pošljejo tudi po pošti, vendar morajo prispeti v tajništvo najkasneje do 31. 8. 2022. Brez zdravniškega potrdila otrok ne more vstopiti v vrtec in se ne more začeti uvajati.