V sklopu programa Ekošola, projekta Misija zeleni koraki in v okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo s starši in otroki pripravili popoldansko srečanje. Staršem smo na kratko predstavili projekt Misija zeleni koraki in namen srečanja. Pridružili so se nam policisti Policijske postaje Jesenice in šolan pes Kaj. V nadaljevanju smo se skupaj odpravili na prometni sprehod po varni šolski poti.

Otroci so ob podpori staršev, strokovnih delavcev in policistov spoznavali hojo po varni šolski poti. Vsi skupaj pa smo ozaveščali pomen trajne mobilnosti.