Petra Koblar, univ. dipl. pedagoginja
Bojana Peterka, prof. ped. in slov.

Temeljni cilj vrtca in s tem tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otrok.

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca. Na podlagi svojega strokovnega znanja in preko svetovalnega odnosa se vključuje v proces pomoči, dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka.

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi
udeleženci:
• otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami..

Kdaj se obrniti na svetovalno službo?

Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

• v zvezi z vključitvijo in uvajanjem otrok v vrtec (če otrok noče hoditi v vrtec, uvajanje traja zelo dolgo …);
• če imate vprašanje glede otrokovega razvoja (na gibalnem, govornem, čustvenem, intelektualnem ali socialnem področju);
• če pri otroku opažate znake stiske (težave s spanjem, hranjenjem, neprimerno vedenje,
razdražljivost, jokavost … );
• če se srečujete s težavami pri vzgoji (trma, grizenje, neposlušnost …);
• ob soočanju z različnimi kritičnimi situacijami v družini (rojstvo bratca ali sestrice, selitev, smrt, razveza …);
• v zvezi s težavami otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini.