Na Svetovni dan Zemlje smo se z otroki pogovarjali o ločevanju odpadkov, se šli razne poučne igrice na to temo, se osredotočili in spregovorili o tem, kako lahko prav vsak med nami prispeva k ohranjanju okolja, narave. Izvedli smo čistilno akcijo, uredili okolico vrtca – pograbili, pobrali odpadke in jih ustrezno ločili. Otroci so aktivno sodelovali in pokazali veliko skrb do narave, okolja.