V vrtcu učimo in vzgajamo otroke tako, da bi bili skrbni do okolja in narave. Pri tem smo jim dober zgled. Naravo spoštujemo, živimo v sožitju z njo, ločujemo odpadke. Z raznolikimi dejavnostmi in izkušenjskim učenjem bogatimo čustvene vezi do narave, učimo se ceniti naravne dobrine. Želimo si privzgojiti veščine in navade, ki bodo ostale za celo življenje. Tako na praktičen in zanimiv način otroke uvajamo v okoljsko vzgojo. V okviru Svetovnega dneva Zemlje, smo otroke seznanjali s pomenom skrbi za naravo ter ozaveščali o čistem, zdravem okolju. Opominjali, učili, vzgajali smo o tem, kako pomembni smo drug za drugega – narava za človeka in obratno. Podali smo se v bližnjo okolica vrtca, si nadeli rokavice in tako izvedli čistilno akcijo. Bili smo žalostni, saj smo našli res ogromno zavržene embalaže in tudi mnoge druge odpadke. Po čiščenju okolice smo se počutili odlično, saj smo jo vsaj deloma osvobodili, da bo lahko ponovno zadihala z manj odpadki. V igralnicah smo imeli raznolike dejavnosti – izdelali smo papirnate smetnjake, risali, razvrščali sličice glede na vrsto odpadkov – v kateri smetnjak sodi določena sličica odpadkov, se o tem res veliko pogovarjali. Srčno upamo, da se kmalu zgodi vsaj manjši premik v plus v mnogih odraslih, ki še vedno nimajo spoštovanja do narave in okolja in tako ohranimo naš planet zdrav še vrsto let, saj ga Ljubimo in – Potrebujemo.