Osrednja tema letošnjega tedna otroka je bila »Skupaj se imamo dobro«. Otroci najbolj hrepenijo po druženju s sovrstniki, skupnih dogodivščinah, ustvarjanju, raziskovanju. Zato smo teden seveda namenili mnogim dejavnostim, ki spodbujajo prijateljstvo, ustvarjalno razmišljanje, razvijanje domišljije, gibanje, povezanost. Po oddelkih so potekale različne ustvarjalne delavnice: risanje sebe, prijateljev, vrtca, drevesa prijateljstva, kroga prijateljstva ipd. Potekali so plesno – rajalni in gibalni dopoldnevi, tako na prostem kot tudi v telovadnici. Po nekaterih oddelkih so otroci iskali skriti zaklad, veliko je bilo proste igre in svobodnega raziskovanja na prostem, pogovorov na temo prijateljstva. Ob pesmih Skupaj se imamo dobro in Lepši svet ter drugih smo spoznavali, kako zelo pomembno je, da v življenju nekoga imamo – družino, prijatelje in da je to vredno največ. Ob zgodbah o vrednotah smo se pogovarjali in v oddelkih drugega starostnega obdobja tudi samostojno pripovedovali. Izmišljevali smo si lastne zgodbice ob pripovedovalnih kockah, si narisali poligon na prostem iz kred itd. Vsekakor je za nami čudovit teden, poln radosti, veselja, sreče in prijateljske vezi so postale še močnejše.