V naši enoti so otroci spoznavali mesto Jesenice-»kjer smo doma« preko različnih dejavnosti. Preko opazovalnih sprehodov so otroci spoznavali svojo bližnjo in daljšo okolico. S pomočjo zgradb, izletov, prebiranja knjig, zgod, iskanja informacij na internetu so otroci spoznavali pomembne dele lokalne skupnosti. Obiskali smo Gornjesavski muzej –Stara Sava, kjer so se seznanili s tem, kako so  ljudje tod živeli in delovali v starih časih. S predstavitvijo železarskih iger so tudi dejansko izkusili na kakšen način so se v stari časih igrali in zabavali. Del preteklosti so otroci spoznali tudi z obiskom Kosove graščine ter ogledom fotografij v Kolarjevem parku. Kako pa je Kosova graščina dobile ime, pa so spoznali ob prebiranju pravljic iz »Pripovedke in legende o občini Jesenice«. Vsak mesec smo prebirali drugo legendo in jo slikovno tudi upodobili.

Da pa Jesenice niso bile zanimive samo v preteklosti, so otroci spoznali, da so zanimive tudi danes in da nudijo veliko možnosti sprostitve in obiska številnih znamenitosti kot je Spominski park na Plavžu in kmetija Smolej na Planini pod Golico. Z obiskom gasilskega doma pa so spoznali, da je na Jesenicah poskrbljeno tudi za varnost.

Vse te naše dejavnosti in še mnogo tega pa smo vse to strokovne delavke fotografirale in skupaj z otroki pripravile razstavo na stopniščih naše enote.