Tudi v dislocirani enoti Frančiške Ambrožič smo pripravili razstavo prednostne naloge vrtca Jesenice “Tu smo doma”.

Spoznali smo značilnosti Hrušice ter peli in plesali različne ljudske plese in pesmi.

V obeh skupinah smo risali risbice domačega kraja in izdelali maketo “PLACA”,

ki je na Hrušici zelo priljubljen pri otrocih in odraslih.