V tem šolskem letu je bila na nivoju vrtca zastavljena nova prednostna naloga iz kurikularnega področja DRUŽBA, z naslovom TU SMO DOMA. Otroci tako spoznavajo sebe in druge, svoje bližnje in širše družbeno okolje, druge kulture, pridobivajo demokratična načela, so upoštevani kot posamezniki, si razvijajo občutek socialne pripadnosti in varnosti. Pri tem sta pomembna tudi primerna komunikacija ter pravila vedenja, saj je otrok del družbenega okolja. Že otroci namreč postopno spoznavajo družbeno okolje – družinsko življenje, poklice, javno življenje in podobno ter dobivajo vpogled v širšo družbo. V okviru prednostne naloge otroci spoznavajo svoj domači kraj, se seznanjajo s tem, kako so tu živeli včasih, kako živimo danes, sami ugotavljajo razlike, se seznanjajo z zgodovinskimi spremembami. Zelo pomembno je vzgajanje medsebojne strpnosti ter spoštovanje drugačnosti, zato se seznanjamo z različnimi kulturami in oblikami družin, tradicijami, praznovanji in podobno. Otroke vzgajamo v toplem okolju, kjer je vsak sprejet tak, kakršen je, je ponosen nase in svoje bližnje, hkrati pa spoštuje druge, ne glede na vse možne razlike. V okviru prednostne naloge se veliko pogovarjamo o družinah, jih predstavljamo, rišemo. Predstavljamo različne plese, praznovanja, navade. Veliko raziskujemo, tako naravno kot družbeno okolje, preko sprehodov, vodenih dejavnosti, opazovanj, igre na prostem. Izvajamo različne likovne dejavnosti – rišemo svoje mesto, njegov značilen grb, stolpnice, bloke, hiše, stavbe. Ustvarjamo makete mesta, ki vsebujejo tako stolpnice, stavbe, kot tudi prevozna sredstva, cesto, železnico in podobno. Pogosto se sprehodimo v bližnjo okolico, si ogledujemo trgovine, železniško postajo, gasilni dom, avtobusne postaje in drugo. Spoznavamo tudi staro rudno pot, pot kulturne dediščine – spomine starih Jesenic in podobno. Preko vsakodnevnega opazovanja bližnje okolice, spoznavamo različne poklice, se o njih pogovarjamo, predstavljamo, rišemo. Svoje mesto imamo nadvse radi in z njim smo povezani.