V Tednih vseživljenjskega učenja smo strokovni delavci iz Vrtca Jesenice, podrobneje iz oddelkov otrok Kamenčki, Baloni in Ptički, pripravili razstavo na temo Voda – vir življenja. Le ta je na ogled v enoti Angelca Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21.

Prispevek pripravila: Marjana Jakopič, dipl. vzg.