Vpis

Starši oz. skrbniki otroka, ki želijo otroka vpisati v Vrtec Jesenice, oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca (C. Cirila Tavčarja 21) ali na spletni strani Vrtca Jesenice. V času javnega vpisa lahko starši vložijo vlogo neposredno na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Starši lahko oddajo vlogo ali jo pošljejo po pošti tudi kadarkoli izven časa javnega vpisa.

Postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in način dela komisije ureja Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice.

Če otrok ni bil sprejet v vrtec, morajo starši za sprejem otroka v vrtec v naslednjem šolskem letu oddati novo vlogo v času javnega vpisa.

V skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih boleznih so v javni vrtec lahko sprejeti samo otroci, ki so redno cepljeni po programu. Za otroke, ki niso cepljeni in za to obstajajo zdravstveni razlogi, morajo starši k vlogi za vpis priložiti Odločbo o opustitvi cepljenja ali potrdilo otrokovega pediatra, da je otrok v postopku pridobitve Odločbe o opustitvi cepljenja. Otroci, ki niso cepljeni in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, v javni vrtec ne morejo biti sprejeti.

Velikost fonta
Kontrast