Plačilo oskrbnine

  • Ko je otrok sprejet v vrtec, starši oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred vstopom otroka v vrtec (na primer, če otrok vstopi v vrtec v septembru, starši oddajo vlogo v avgustu). Staršem, ki ne uveljavljajo znižanja plačila oskrbnine (ne oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pristojnemu Centru za socialno delo), vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
  • Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen.
  • Razliko do polne cene programa krije občina.
  • Od 1. 9. 2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.
  • Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

 

LESTVICA ZA PLAČILO VRTCA  —>  Lestvica za plačilo vrtca od SEPTEMBRA 2023 dalje

 

  • Informacije v zvezi s plačevanjem vrtca lahko urejate na upravi vrtca (obračun oskrbnin – Nina Vegnuti, kontakt: nina.vegnuti@vrtecjesenice.si).